16.2.12

ජාල බෝංචි සමග ජාවා මූලිකාංග

ජාවා ක්‍රමලේඛන භාෂාව ඉගෙනීමේදී ජාවා හී මූලිකාංග ඉතා වැදගත්වේ. ඕනෙම දෙයක මූලිකම ලක්ෂණ දැනගෙන එපැයි ඔක්කොටම කලින්. මේ වන කොට ජාල බෝංචි ස්ථාපනය කරගන්න ඇතිනේ. ඒ නිසා කේත සංස්කාරකය(Code Editor) එක ලෙසත් ජාල බෝංචිම යොදා ගම්මු. ජාවා හී මූලික ලක්ෂණ අපි මෙන්න මේ මේ  කොටස් වලට කඩලා කියාදෙන්නයි යන්නේ.
·        ජාවා වැඩසටහනක කොටස් :: Parts of Java Program
·        Print හා Println ක්‍රමවේදය හා ජාවා වැඩසටහන් අතුරු මුහුණත :: Print & Println methods, and Java API
·        විචල්‍ය හා අවිචල්‍ය :: Variables & Literals
·        මූලික දත්ත ආකාර :: Primitive Data Types
·        මූලික ගණිතකර්ම :: Arithmetic Operations
·        සංයුක්ත නියමිත කර්ම :: Combined Assignment Operations
·        මූලික දත්ත පර්වර්තනයන් :: Basic data Conversions
·        නම්කල නියත නිර්මාණය සමගින් final :: Creating Named Constants with final
·        String පෙළ :: The String Class
·        අවකාශය :: Scope
·        අදහස් :: Comments
·        ක්‍රමලේඛන ක්‍රමවේදයන් :: Programing Styles
·        යතුරු පුවරුවෙන් කියවීම :: Reading Keyboard Input
·        සංවාද කවුළු:: Dialog Boxes
·        සැලකිය යුතු බහුල දෝෂ :: Common errors to Avoidසින්ඩියකට තාම දාගන්න බැරි වුණා. එතකන් සහෘද තොටුපල පාඨකයෝ සමාව දෙත්වා1 ප්‍රතිචාර:

Anonymous said...

wade hodai ath meka anith blog wage magadi nawatida manda