28.6.11

රාවණ රජු සල්ලාලයෙක් බවට පත් කලේ අපේ නාඩගම් ඇදුරන්ය:: Rama become a her

රාවණ ඝාතනය කර රාම වීරයෙක් කිරීම.
අපි මීට කලින් ඉදිරිපත් කරපු ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ නරපතියෙක් වූ රාවණ රජු ගැන ටිකක් විතර දීර්ඝ ලිපියක් තිබුණානේ. ඒකට ප්‍රතිචාර දැක්වපු අයට බෝහෝම ස්තූතියි. ඒ අතර ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා රාම චරිතය ගැන සදහන් දශරථ ජාතකයත් මුලාශ්‍රයක් කරගන්න කියලා.  ඔන්න අද අපි ඒ කරුණුත් එක්කම සලකලා තවත් ලිපියක් ලියන්න හිතුවා.
අපි කතාකලානේ හෙළ අසුර අධිරාජ්‍ය, පැතීරීම රජවරු ගැන. මේ ලිපි පෙළම පුරාම අපි විස්තර කලා ලංකාවේ බිහිවුණ විශිෂ්ඨ නරපතියෝ රාජ්‍යන් ගැන. කොහොම වුණත් හෙළ අසුර අධිරාජ්‍යට වැඩිපුරම සතුරු බල පෑම් එල්ල වුණෙ භාරතයෙන්. හැම අවස්ථාවේම හෙළ අධිරාජ්‍යට කෙනෙහිලිකම් කලේ මේ අසල් වැසි භාරතය තමයි. හින්දු සාහිත්‍යට අනුව නම් හෙළ අසුර අධිරාජ්‍යෙය් ප්‍රධානතම සතුරා වෙලා තියෙන්නෙ විශ්ණු.