4.3.11

දෙව්දුව...


දෙව්දුව...

මේකත් ඒකෝමත් එක කාලයක එකක් තමයි.

ඔන්න ඉතින් එකමත් එක කාලයක ඉපදෙන්න ලංවුණ ළමයෙක් හිටියා. ඒ කියන්නේ ගන්දබ්බ අවදියේ වගේ අපි හිතමුකෝ එයා හිටියේ දිවිය ලෝකේ කියලා.

ඉතින් මේ ළමයා දෙවියන්ගෙන් මෙහෙම ඇහුවා.

  හෙට ඔබවහන්සේ මාව මනුස්ස ලෝකයට යවනවා කියලා අනිත් අය කියනවා. මාව එහෙට යැවුවාම මම ගොඩාක් පොඩියි. තනියෙම යමක් කරගන්නත් බෑ. එහෙම තියෙද්දිත් ඇයි ඔබවහන්සේ මාව මනුස්ස ලෝකයට යවන්නෙ..?

දෙවියන් එයාට මෙහෙම පිළිතුරු දුන්නා.  ගොඩාක් දෙව්දූවරු ඉන්නවානේ. ඒ අය අතරින් කෙනෙක් මම ඔයාටම තෝරලා තියෙන්නෙ. එයා ඔයා එනකම් බලා ඉන්නවා. එයා ඔයා ගැන හොදට බලාවි


 ඉතිරි ටිකත් කියවන්න