1.1.12

සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා....! Wishing you Happy New Year

ලැබූවා වූ 2012 නව වසර සහෘද තොටුපළ පාඨකයන්ටත්, අපේ සබෑ ඉතිහාසය සොයා යාමට එක්වන සියළු හෙළයන්ටත් සෞභාග්‍යමත්, සමෘද්ධිමත් නව වසරක් වේවා.
රෝමානු කැලන්ඩරයට අනුව අද 2012 වසරේ පළමු වැනි දවස වුවත්, සෑම දවසක්ම අළුත් ආරම්භයකින් යුක්තයි. ඊයේ කල දේ ගැන පසුතැවිලි නොවෙමින්, නමුත් ඉගෙන ගනිමින් අළුත් අවුරුද්දේ සියළු සිතුම් පැතුම් ඉටු වේවායි පතමි.


ගැටයා

1 ප්‍රතිචාර:

Unknown said...

සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා...