5.5.12

සිත් පහන් දල්වන පින්බර වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා.

අමා දහර දිය ගලා ගලා,තුරු ලතා තුලින් මල් පියළි සලා,ජය හඬින් ලොවට සිහ නද පතුරාලො සත හට හිමි ජනිත උනා...

වෙසක් පොහොය බෞද්ධයන්ට විශේෂ දවසක්වගේම සිංහලයන්ටත් ඉතා වැදගත්. මන්ද සිව් හෙළය, හෙළය බවට පත්වන්නේ සිදුහත් කුමාරෝපත්තිය සමඟ නිසා. ඉතින් අද ඒ උතුම් තෙමඟුල දවසේ, මම ආසම ගායකයාගේ තෙමඟුල පිළිබදව කියැවෙන ලස්සන ගීතයක් සහෘද තොටුපළ පාඨකයන්ට ලබාදෙන්න තීරණය කලා.


අමා දහර දිය ගලා ගලා...

තුරු ලතා තුලින් මල් පියළි සලා...

ජය හඬින් ලොවට සිහ නද පතුරා...

ලො සත හට හිමි ජනිත උනා...

අමා දහර දිය ගලා ගලා...

තුරු ලතා තුලින් මල් පියළි සලා...


 සැපෙහි කිමිදි, දුකෙහි ගැලීලා...

මැදුම් පිළිවතින් අමා සුව ලබා...

දහම් සුවඳ මල් දසතම පතුරා...

සියළු කෙලෙස් මැඬ බුදු වූවා... 

අමා දහර දිය ගලා ගලා...

තුරු ලතා තුලින් මල් පියළි සලා... 


ජීවිතයේ ඇති නොනිමි අතිර බව,

ලොවට පැතුරු කරුණාවේ අමයුරු,

සියළු සතුන් හට දහම් රස පෙව්...

කරුණාබර නෙත් නිවී ගියා... 

අමා දහර දිය ගලා ගලා...

තුරු ලතා තුලින් මල් පියළි සලා 

ආචාර්ය විකටර් රත්නායකයන්ගේ මෙම ගීතය තමයි බොදු බැති ගීත අතුරින් මම වැඩිපුරම කැමති ගීතය. සම්පුර්ණ තෙමඟුලම කියැවෙන මෙම ගීතය ඇසීමෙන් සැම සිහිත් පහන් වේවා...!

0 ප්‍රතිචාර: