12.12.11

දඩුමොණරය හදපු ලෝහ වර්ගය ගැන දැනගමු.:: the metals of Dandumonaraහෙළගුවන් යානා තාක්ෂනයේ අවසන් ලිපියෙන් අපි සාකච්චා කලේ, දුතකායාට එහෙමත් නැත්තම් හෙළ ගුවන් යානා නියමුවන්ට ඇදුම් නිර්මාණයේ කලේ කොහොමද? ගුවන් ගමන් වලදී ඔවුන් භාවිතා කල ආහාර වර්ග මොනාද, එවා පිළියෙල කරගත් ආකාරයනේ. 

පසුගිය ලිපිය දෙස නැවතත් විමසීමක් කලොත් මේ ආහාර, ඇදුම් වර්ග සාමාන්‍ය ගුවන් ගමනක් සදහා භාවිතා කරන ඒවා නොව අභ්‍යවකාශ තරණය උදෙසා සකස් කල ඒවා විය යුතුයි. අපේ පසුගිය ලිපි වලින් විමාන කියන්නේ තනි යානයක් නොවේ හෙළ ගුවන් යානාවලට පොදුවේ භාවිතා කල නම කියලා කිවානේ. කොහෝම වුණත් පරණ ලිපි පෙල මතක් කරගනිමින්ම මේ ගමනේ ඉදිරියටත් සකච්චා කරමු.
වෛමානික ශාස්ත්‍රෙය් මීලගට සදහන් වන්නේ ගුවන් යනා තැනීමට භාවිතා කල ලෝහ වර්ග හා ඒවා සකස් කල ආකාරය. එය වෛමානික ශාස්ත්‍රෙය් 13 වැනි සුත්‍රයයි. මුලින්ම අපි ලෝහ පිහිටා ඇති ආකරය හා ඒවායේ ඇති ගුණාත්මක බාවයන් හා ශක්තීන් විමසා බලමු.
අත්ථ යාන ලෝහානී :: Next, the Metals for aero planes:: විමානය සදහා ලෝහ
ගුවන් යානයේ දුතකයාට අවැසි ආහාර, ඇදුම් සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව ගුවන් යානය තැනීමට අවශ්‍ය ලෝහ සපයා ගෙන යානය තැනීමට අවැසි ලෝහය නිපදවාගත යුතුය. යානය සෑදීමට අවශ්‍ය ලෝහ තැනීමට මූලික ලෝහ වර්ග 3ක් අවශ්‍ය වේ.  සෝම, සෞන්දලික, මෞර්තවික නැමැති මෙම මූලික ලෝහ වර්ග 3 භාවිතයෙන් උෂ්ණය උරාගත හැකි, උෂ්ණයට ඔරොත්තු දිය හැකි වර්ග 16ක ලෝහ නිෂ්පාදනය කරගනු ලැබේ.  උෂ්ණාම්බර, උෂ්ණපා, උෂ්ණාහනථ රාජාම්ලත්‍රිත්, වීරාහ, පංචගහන, අග්නිත්‍රිත්,භාරහන, ශීතහන, ගරලාග්න,අම්ලහන, විෂම්භර, විෂ්‍යක්‍රිත්, විජමිත්‍ර හා වාතමිත්‍ර යනාදීය මෙයට අයත් වේ.
මානීභධ්‍ර කාරික හෙවත් මනිභධ සිද්ධාන්ත අනුව විමාන සෑදීමට සුදුසු සැහැල්ලු ලෝහ වර්ග වනුයේ මෙම ලෝහ වර්ග 16 වන අතර, එම ලෝහයන් උෂ්ණත්වය උරාගන්නා, උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන බැවින් එම ලෝහ විමාන නිර්මාණයට භාවිතා කල යුතු බවයි.  මෙම ලෝහ වර්ග සෑදීමට අවශ්‍ය වන මුලික ලෝහ ලබා ගන්නා ආකාරය මෙසේය.

පෘථිවයේ 7වැනි භූස්ථරයේ ඇති නිධි තුල මෙම සෝම වර්ගයේ ලෝහ එකතුන් ඇති අතර, ඒවා වර්ග 38කි, මේ අතුරින් උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන ලෝහ වර්ග 3ක් නිස්සාරණය කරගත හැකි අතර, ලෝහ තන්ත්‍ර හෙවත් ලෝහ පිළිබද විද්‍යාවට අනුව මෙම සෝම ලෝහ වර්ගයට විශේෂ ගුණ 5ක් ඇති අතර, මෙම ලෝහ බීජාලෝහ හෙවත් මූලික ලෝහයන් ලෙස හැදින්වේ.
පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේ 3000ක් පමණ ලෝහ නිධි සහිත භූ ස්ථර ඇති අතර මේවායින් ස්ථර 1300ක පමණ වඩාත් හොද වර්ගයේ ලෝහ සහිත වේ. එයිනුත් 7 වැනි ස්ථරයේ ඇති ලෝහ වර්ග වඩාත් හොද වන අතර මෙවා අනිකුත් ලෝහ වලට වඩා 5ගුණයකින් ගුණාතමකය.
පෘථිවි මධ්‍යෙය් ගුරුත්වාකර්ෂණයත්, පෘථිවි ගෝලයේ ගුරුත්වාකර්ෂණයත්, සුර්ය පිටාරයන්, අනෙකුත් ග්‍රහලෝක, තාරකා වලින් පිටවන බලයත්, සුර්ය, චන්ද්‍ර හා විශ්වයේ ගුරුත්වාකර්ෂණය ආදී නොයෙකුත් ආකර්ෂණ බලයන් සියල්ල පෘථිවියේ 3, 8, 11, 5,2,4,6, 9 යන ස්ථරයන්ට ඇතුළු වී එහි ඇති උෂ්ණත්වය හා තෙතමනය ආධාරයෙන් විවිධ වර්ගයන් වල, විවිධ ගුණයන්හී ලෝහ නිර්මාණයට හේතුවේ.
අත්‍රි නම් සෘෂී වරයාට අනුව,සෞම කාණ්ඩයේ ලෝහ නාමාර්ථ කල්ප යන නාමයෙන් හැදින්වේ. සෞම, සෞම්‍යක, සෝම, සෞන්දාසය, පංචාන, ප්‍රාණන, සංඛ යනු සෝම කාණ්ඩයට අයත් විවිධ ලක්ෂණ හා විවිධා ගුණාත්මක බාවයන් ඇති ලෝහයන් වේ. සෞම යන වචනය , , ම් යන ශබ්ධයන්ගේන් සමන්විත වන අතර පරිභාෂා චන්ද්‍රික හා විශ්වාභාර කාරිකයන්ට අනුව සාගරයේ බලයන් හා සුර්ය බලය ඇතුළු බල වර්ග 4ක් මෙම මුලික ලෝහයන් වල ගැබ් වී තිබේ. වාල්මිකි ගණිතයට අනුව මෙම බලයන් එකතුව 1,67 හා 768 යනුවෙන් සදහන් වන අතර, මින් සමහර බලයන් යන ශබ්දයෙන් සදහන් වන අතර, සුර්යාගෙන් හා මුලද්‍රව්‍යන්ගේ නිකුත් වන බලයන් ඖ ශබ්දයෙන් සදහන් කරනු ලැබේ. මෙලෙස අනෙකුත් බලයන් සහ යන ශබ්දයන්ගෙන් නිරූපණය වේ.
වරුණ හා සුර්ය ශක්තින් ගැබ් වු මූලික ලෝහ වර්ග 4කි. මෙම සෑම කාණ්ඩයකම ශක්ති ප්‍රමාණය 1,67, 768 යැයි පවසනු ලැබේ. වරුණ කාණ්ඩයේ කුර්ම හා කාශ්‍යප ශක්තීන් හී 67 වැනි ඌෂ කූර්ම හා 85 වැනි කාශ්‍යප  බලයන් කාලා යන නාමයෙන් හැදින්වෙන අතර අකුරෙන් නිරූපණය කෙරේ. සූර්ය බල කාණ්ඩයෙන් මාර්තාන්ද හා භූත 71 වැනි හා රුචික බල 160 ර අක්ෂරයෙන් දැක්වේ. එලෙසම හිරුගේ හා අදිතීහී කාරකා බලයන්ටගේ 9වැන්නෙ සුන්දා සහ බෞම නැමිත් 101 වැනි තාරීය බලය මගින් දැක්වේ. දුර්වා වර්ග, සෝම හා භාධාබ පිළිවෙලින් 109 හා 14  බලයන් විසරාග ශබ්ද මගින් දැක්වේ. මෙලෙස පෘථිවිය අභ්‍යන්තරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ බලයන් 4 කල් ගතවත්ම සෞම ආකාරයේ ලෝහ බවට පර්තනය වේ.
සෞන්දල ලෝහය්, 11 වැනි බලය, ධානදා යන බලයන් අක්ෂරයෙන් නිරූපනය වේ. 110 වැනි කාශ්‍යපී බලය ශබ්දයෙන්ද, සුර්යාගේ 100ක් බලයන් අතුරින් දර්වමුඛී ශක්ති හා භූත ශක්ති අන්වී 700 බලයන් ලෙස හැදින්වෙන අතර මෙම බලයන් අනුස්වර ශබ්දයක් වන ම් මගින් නිරූපණය වේ. සුර්යාගේ කාන්ත ශක්තී 49, තාරකාවන්ගේ 25ක් වූ ශක්තිස්, වාචා වැනි බලයන් ද අක්ෂරයෙන් නිරූපණය වන අතර සෝම ලෝහයේ ආකාරයටම ධ්රුව වර්ග බලයන් යන ශබ්දයේ ඇති ආ මගින් දැක්වේ. චන්ද්‍රයාගේ 364 වු උජ්වාලා හා බාදබා 500 යන බලයන් කාල යන්නෙ මගින් නිරූපණය වන අතර මෙලෙස ස+ඖ+ම්+ද+ල ලෙස සෟන්දල යන ලෝහ නාමය නිර්මාණය වී ඇත.
තෙවන ලෝහ වර්ගය මෞර්ත්වික සැලකු විට එහි ඇති කූර්මශක්තී, පාර්ථිව 1300 ම අක්ෂරයෙන් දැක්වේ. කාශ්‍යප ශක්තී, කාලිම 2011 යන ශබ්ද ඖ ශබ්දයෙන්ද, මාර්තාන්ද ශක්තිය හා ලාඝ්ව 260 යන ශබ්ධ ර ශබ්දයෙන් නිරූපණය වේ. භූතශක්ති, වාර්චුලී 37 ථ යන ශබ්දයෙන්ද, රුක්ශමක 1063 යන්න ව යන අක්ෂරයෙන්ද, අර්කාශක්ති, වරුණ 113 යන ශබ්ද ඉ ශබ්දයෙන්ද, සෝම බලයන් රිජුකා 8009 හා පුෂ්නික 1012 ක අක්ෂරයෙන් නිරූපණය වේ. මෙලෙස  ම+ඖ+ර+ථ+ව+ඉ+ ක මෞර්තවික ලෙස ලෝහ නාමය සැදී ඇති බව දැක්වේ.
මෙම පරිච්ඡෙදයේ ඇති බොහෝමයක් වචන හා බලයන් යන්න අප හට නුහුරු නුපුරුදු වචනයන් වුද, මේ මගින් අප හට අවබෝද කරගත හැකි දෙය වන්නේ විමානය සැදීමට භාවිතා කල ලෝහ වර්ගය තනි වර්ගයක් නොව විවිධ ගුණාත්මක බාවයන් වලින් යුක්ත ලෝහ කීපයක් මිශ්‍ර කරගෙන සාදාගත් මිශ්‍ර ලෝහයකින්ය.  විශේෂයෙන්ම මෙම විමාන සැදීමේදී වැඩිසැලකිල්ලක් දක්වා ඇත්තේ අජඨාකාශ යාන සැදීමට බව මෙම විවිධ සුර්ය, තාරිය, චන්ද්‍ර යන බලයන් සහිත ලෝහයන් බාවිතා කිරීමෙන් වටහා ගත හැක. මෙම ලෝහ වර්ගයන් එද මේ ආකරයෙන් ගුණාත්මකව සදහන් කලද, වර්තමානයේ ගුවන් යානා සැදීමට බාවිතා කරන, අජඨාකාශ යාන සැදීමට ගන්නා ලෝහම විය හැක.
වෛමානික ශාස්ත්‍රෙය් මෙම කොටසන් මතු වන්නා වු තවත් අදහසක් වන්නේ යමක් නම් කිරීමෙදී, එම නමේ ඇති සෑම අක්ෂරයකින්ම, සෑම ශබ්ධයකින්ම නම් කිරීමට භාජනය වන්නා වූ යම් දෙයක ඇති සියළු ගුණාංග එකින් එක ඒ ඒ ශබ්දයන්ගෙන්, අක්ෂරයන්ගෙන් නිරූපණය වන පරිදිය.
මෙලෙස ලෝහ වර්ග හා ඒවායේ ගුණවර්ග මෙම ලිපියෙන් අද සාකච්චා කල අතර මීලග ලිපියෙන් එම ලෝහ වර්ග විමානය සැදීමට අවසි වන ආකරයට පිරිසුදු කොට සාදාගන්නා ආකරය විමසු. එතෙක් ආයුබෝවන්.

2 ප්‍රතිචාර:

Anonymous said...

නියම ලිපියක්...

ලොකු පුතා said...

මට මේ බ්ලොග් එකේ මේ සබන්ධව ලියවුනු පරණ පෝස්ට් ඔක්කොම බලන්න හිතුනා මේ ටික කියෙව්වට පස්සේ...
හිමිට බලාගෙන එන්නම්.
කොහෙන්ද මේ තරම් වටිනා තොරතුරු එක්රැස් කරගත්තේ