10.5.11

රෝමියෝ ජුලියට් වෙනුවට ගොනෝමියෝ සමඟ ජුලියට් කරලියට පැමිණීමඅපි අහල තියෙන ලස්සන ඒත දුක්කාන්තයක්නෙ රෝමියෝ ජුලියට් කියන්නෙ.විලියම් ශේක්ෂ්පියර්ගේ ඒ රෝමියෝ ජුලියට් හිටියේ සියවස් 2 ක 3කට කලින්නේ.
මේ දිනවල ඒ දෙදෙනාම වෙනුව‍ට තවත් ආදරවන්තයන් යුවලක් කරලියට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ තමයි

ගොනෝමියෝ සහ ජුලියට්

අපූරු ත්‍රිමාන සජීවි කරණ චිත්‍රපටියක් වන ගොනෝමියෝ සහ ජුලියට් 2011 වසරේ එළිදක්වන ලද අපූරු චිත්‍රපටියක්.
රෝමියෝ ජුලියට් කතාවට නව මානයක් එක් කරන ගොනොම්යෝ සහ ජුලියට් කතාවෙනුත්, රෝමියෝ ජුලියට් කතාවෙනුත් කියවෙන්නෙ නම්
සබෑ ආදරයට පාට, ජාතී බේද, ආගම් බේද මොනාදේ වුණත් යටයි කියලා.
මේ අපූරූ පෙම් කතාව ‍දැන් ඔයාලට ලියෝගේ බයිස්කෝප් දන්සලෙන් නොමිලේම භාගත කරගන්න පුළුවන්.

0 ප්‍රතිචාර: