9.9.11

බලන්නම වටින මගුල් පොටෝ :: Sri Lankan ploitisian's weding Photos

වැඩ ගොඩ ගැහිලා, ඒ හින්ද පොස්ට් දාන්න ඕනේ උනත් කාලය සීමිතයි. කොහොම වුනත් මේ ටික නම් දාන්නම ඕනේ කියලා හිතුනා. බලන්නකෝ දැකලා තියෙනවාද කියලා.

 • ලංකාවේ පළමු විධායක ජනාධිපති ජේ.ආර් ජයවර්ධන මැතිතුමා හා එලීනා විජේවර්ධන මැතිනිය 1932/02/28 වන දින
 • ලංකාවේ පළමු අගමැතිනිය හා ලංකාවේ අගමැති වරයෙක් වු බණ්ඩාරයනායක මැතිතුමා හා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 1940/10/03 වන දින
 • ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය බිහි කිරීමට මුල් වූ අප රටේ ඇමතිවරයෙක් වූ නිශ්ශංක විජේරත්න මැතිතුමා හා එම මැතිනිය නීට විජේරත්න

 •  අප රටේ ජන හද බැදගත් දේශපාලනඥයෙකු වු විජය කුමාරතුංගයන් හා අප රටේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපතිනිය වූ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය 1978 දී

 •  අප රටේ අමාත්‍යවරයෙක් කථානායකවරයෙක් වූ දැනට සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාර දූරය හොබවන විජමූ ලොකු බණ්ඩාර මැතිතුමා හා එම මැතිනිය

 •  මෙයා ගැනනම් වැඩිය කියන්න දෙයක් නෑ. වර්තමාන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක මහතා හා එම මැතිනිය
 •  වර්තමාන එකසත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහාතාගේ විවාහ ජයාරූපය
 •  වර්තමාන රජයේ අමාත්‍ය වරයෙක් වන ජීවන් කුමාරතුංග මැතිතුමා හා එම මැතිනිය
 •  වර්තමාන රජයේ අමාත්‍ය වරයෙක් වන සී.බී රත්නායක මහතාගේ විවාහ ජයාරූපය

 • වර්තමාන යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා හා ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය
 •  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයෙකු වන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හා එම මැතිනිය
 මේ ජයා රූප සියල්ල ලැබී තිබුනේ මාගේ යාහු  ඊ මේල් ලිපිනයට. තව ලස්සන 2ක් තිබුණා කැමති අය ඉල්ලන්න. මම ඊ තල මේල් එකක්ම එවන්නම්

4 ප්‍රතිචාර: