15.9.10

මානව ශිෂ්ටාචාරය ප්‍රශ්න කරන මුස්ලිම් කාන්තාවගේ ඉරණම


බූන්දී
කවරයෙ කතාව
කාන්තාවක් ලෙස උපත ලැබීම නිසාම ආගමික සංස්කෘතිය විසින් සිරගත කරන ලද ස්ත්‍රිය නමැති විශ්ව මානවිකාවගේ ඉරණම, විශිෂ්ට සැතපුම් කණු පසුකොට ඇති මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයේ ගුණාත්මක බව මැන ගැන්මට යොදා ගත හැකි හොඳ මිණුම් දන්ඩක්... මුස්ලිම් ආගමික නීතිය පාවිච්චි (නිවැරදි වචනය- misuse) කරමින් පූජක පන්තිය සහ පිරිමින් ඉතාම නිර්දය ලෙස එම සමාජයෙහි ගැහැණුන් සතු "මනුස්සයෙකු" ලෙස ඉපිද, ජීවත්ව, මිය යාමේ අයිතිය-
 
සෙස්ස අස්සට

බූන්දියෙ බලන්න.......
 පිවිසුම|Boondi.lk :: Site for Sri Lankan Literature, Arts and Politics

0 ප්‍රතිචාර: